Kretstävlingsprogram P-Kretsen 2020
Färgmarkering Förkortningar:
  Kretstävling AKSF Allingsås kortdistansskytteförening
  Nationell tävling BPS Borås Pistolskyttar
  Kretsmästerskap FOK FOK Borås
SPK Sollebrunns Pistolklubb
Version: 5 UPK Ulricehamns Pistolklubb
VPsk Vårgårda Pistolklubb
Dag Mån/Dat Gren Tävling Plats Tid Arrangör
             
  Februari          
Söndag 16 Nationell fältskjutning Vinterfält 1 Rydal Se hemsidan FOK
             
  Mars          
Söndag 8 Nationell Fältskjutning Vinterfält 2 Rydal Se hemsidan FOK
Söndag 22 Fält 1:a fältskjutning KrT UPK 10.00 UPK
Torsdag 26 Snabbskjutning C KrT BPS 18.00 FOK
Torsdag 26 Precision A, B 1:a Grovprecision KrT UPK 18.00 + 19.30 UPK
Måndag 30 Precision C KrT BPS 18.00 BPS
             
  April          
Onsdag 1 Precision 1:a Precision KrT UPK 18.00 UPK
Torsdag 2 Precision A, B, C KrT BPS 18.00 FOK
Lördag 4 Magnumprecision 1:a Magnumprecision KrT UPK 10.00 UPK
Söndag 5 Fält 2:a Fält KrT UPK 09.30 UPK
Onsdag 15 Precision 2:a Precision KrT UPK 18.00 UPK
Torsdag 16 Militär Snabbmatch 1:5 KrT KrM B BPS 16.00 + 18.00 FOK
Lördag 18 Fältskjutning 1:5 KrT BPS 10.00 FOK
Lördag 25 Magnumprecision 1:4 KrT BPS 10.00 BPS
Onsdag 29 Precision A, B 2:a Grovpreciosion KrT UPK 18.00 + 19.30 UPK
             
  Maj          
Lördag 2 Fältskjutning KrM BPS Se inbjudan BPS/FOK
Söndag 3 Fält UPK 75 år KrT UPK Se inbjudan UPK
Måndag 4 HJ Serie 1:4 KrT KrM BPS 17.00 + 18.15 BPS
Onsdag 6 Precision 3:e Precision KrT UPK 18.00 UPK
Torsdag 7 Militär snabbmatch 2:5 KrT KrM A BPS 16.00 + 18.00 FOK
Söndag 10 Fält 3:e Fältskjutning KrT UPK 09.30 UPK
Måndag 11 Precision A + B 1:4 KrT BPS 18.00 BPS
Onsdag 13 Precision 4:e Precision KrT UPK 18.00 UPK
Torsdag 14 Precision 3:e Grovprecision KrT UPK 18.00 + 19.30 UPK
Söndag 17 Militär Snabbmatch C 1:a KrT KrM UPK 09.30 UPK
Måndag 25 Precision C Serie 2:5 KrT BPS 16.00 + 18.00 FOK
Onsdag 27 Precision 5:e Precision KrT UPK 18.00 UPK
Lördag 30 Magnumprecision 2:4 KrT BPS 10.00 BPS
             
  Juni          
Lördag 6 Stolpskottet KrT SPK Se inbjudan SPK
Måndag 8 HJ Serie 2:4 KrT BPS 18.00 BPS
Onsdag 10 Precision 6:e Precision KrT UPK 18.00 + 19.30  UPK
Torsdag 11 Precision A, B 4:e Grovprecision KrT UPK 18.00 UPK
Torsdag 11 Militär snabbmatch 3:5 3:5 KrT BPS 16.00 + 18.00 FOK
Lördag 13 Fältskjutning Serie C 2:5 KrT BPS 10.00 FOK
Söndag 14 Precision UPK 75 år Precision UPK Se inbjudan UPK
Måndag 15 Precision C Serie 3:5  KrT BPS 16.00 + 18.00 BPS
Onsdag 24 Precision 7:e Precision KrT UPK 18.00 UPK
Lördag 27 Fältskjutning 3:5 Serie 3:5 KrT BPS 10.00 FOK
Lördag 27 Magnumprecision 2:a Magnumprecision KrT UPK 10.00 UPK
Söndag 28 Militär snabbmatch Serie 2 KrT UPK 10.00 UPK
             
  Juli          
Lördag 18 Maratonskjutningen precision C Precision C UPK Se inbjudan UPK
Söndag 19 Militär Snabbmatch 3:e Militär snabbmatch KrT UPK 10.00 UPK
Onsdag 29 Precision 8:e Precision KrT UPK 18.00 UPK
Torsdag 30 Precision 5:e Grovprecision KrT UPK 18.00 + 19.30 UPK
             
  Augusti          
Söndag 2 Sturefejden Nationell Precision Precision UPK   UPK
Måndag 3 Precision C Serie 4:5 KrT BPS 18.00 BPS
Torsdag 6 Militär Snabbmatch R 4:5 KrT KrM R BPS 16.00 + 18.00 FOK
Lördag 8 Fältskjutning 4:5 KrT BPS 10.00 FOK
Lördag 8 Magnumprecision 3:a Magnumprecision KrT UPK 10.00 UPK
Måndag 10 Precision A, B Serie 3:4 KrT BPS 18.00 BPS
Torsdag 13 Springskytte KrM AKSF 18.00 AKSF
Torsdag 13 Precision A, B 6:e Grovprecision KrT UPK 18.00 + 19.30 UPK
Lördag 15 Magnumprecision 3:4 KrT BPS 10.00 BPS
Söndag 16 Höstsmällen precision A, B, C Precision KrT UPK Se inbjudan UPK
Måndag 17 HJ Serie 3:4 KrT BPS 18.00 BPS
Torsdag 20 Precision C KrT BPS 16.00 + 18.00 FOK
Söndag 23 Banfält 1:a Banfält KrT UPK 09.30 UPK
Måndag 24 Precision C Serie 5:5 KrT BPS 18.00 BPS
Torsdag 27 Militär Snabbmatch A 5:5 KrT BPS 16.00 + 18.00 FOK
Lördag 29 Precisionsskjutning KrM  A + B VPsk 09.00 VPsk
Söndag 30 Precisionsskjutning KrM C UPK 10.00 UPK
Måndag 31 Precision A + B Serie 4:4 KrT BPS 18.00 BPS
             
  September          
Torsdag 3 Nationell Helmatch KrM C BPS 16.00 + 18.00 FOK
Lördag 12 Ammo Center Open KrT UPK Se inbjudan UPK
Söndag 13 Snabbskjutning KrM UPK Se inbjudan UPK
Måndag 14 HJ Serie 4:4 KrT BPS 18.00 BPS
Lördag 19 Magnumfält KrM M3/M4, M6 SPK Se inbjudan SPK
Lördag 20 Fältskjutning 5:5 KrT BPS 10.00 FOK
Lördag 26 Magnumprecision 4:4 KrT BPS 10.00 BPS
Söndag 27 Fält 4:e fält KrT UPK 09.30 UPK
             
  Oktober          
Söndag 18 Fält 5:e fält KrT UPK 09.30 UPK
             
  November          
Söndag 15 Fält 6:e fält KrT UPK 09.30 UPK
Versionshantering
1 Första utgåvan
2 Uppdaterat skjuttiderna för BPS kretstävlingar på vardagar till endast kl 18:00.
3 Lagt till BPS's Magnumprecision tävlingar
4 Lagt till UPK's Magnumprecision tävlingar
5 Sollebrunn PK's tävling Stolpskottet är inställd