Välkommen till

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Namn ÄPK

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: http://home2.swipnet.se/~w-21257/bild/line1.gif

 

Älvsborgs Pistolskyttekrets består av 12 föreningar med totalt ca 430 aktiva medlemmar.
Kretsens största förening är Alingsås Ksf med 90 aktiva pistolskyttar.
Efterföljande länkar leder till de föreningar som idag är representerade på nätet och övriga kan nås genom brev till kretsen.


Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: http://home2.swipnet.se/~w-21257/bild/line1.gif

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Pappa\Mina webplatser\Krets\Bild2\Aksf2.gif

Alingsås KSF

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Pappa\Mina webplatser\Krets\Bild2\bpslogga.gif

Borås PS

 

Bredareds Ssk

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Pappa\Mina webplatser\Krets\Bild2\FOK2.gif

FOK Borås

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Pappa\Mina webplatser\Krets\Bild2\Sbrunn2.gif

Sollebrunns PK

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Pappa\Mina webplatser\Krets\Bild2\mark.gif

Marks Pk

 

Roasjö Skf

 

Södra Älvsborgs Polis IF

 

Sätila Psk

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Pappa\Mina webplatser\Krets\Bild2\Skind2.gif

Södra Kinds FBU

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Pappa\Mina webplatser\Krets\Bild2\vpsk.gif

Vårgårda Psk

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Pappa\Mina webplatser\Krets\bild\upkknapp2.gif

 Ulricehamns PK

 

 

 

Kretstävlingsprogram 2017 ver.03 2017-04-25

 

Resultat KrM 2017

Miltär Snabbmatch vapengrupp C

 

 

 

 

 

Resultat KrM 2016

 

Precision C

Precision A

Precision B

 

Fält A-B-C-R

 

 

 

 

2015

Resultat VSM Militärsnabb

 

 

 

Resultat Kretsmästerskap 2015

Militärsnabb

Snabbskjutning

Precision C

Nationell Helmatch

Precision A

Precision B

Fält A-B-C-R (uppdaterad 2015-05-17)

 

Resultat Kretsmästerskap 2014

HJ

Fält B + C

Nationell helmatch

Precision A

Precision B

Precision C

Snabb

Militärsnabb

 

Resultat Kretsmästerskap 2013

Militärsnabb

Snabb

Precision B

Precision A

Precision C   Bilder på mästarna

               Fält B + C

Fält A + R

Magnum fält M3 M4 M5

HJ

Magnum fält M7 M8

 

 

 

Resultat Kretsmästerskap 2012

Snabb

Prec C

Prec A

Prec B

Fält A

Fält B + C

Fält R

 

Militärsnabb (Inställd)

Nationell Helmatch

Magnum Fält M1+M2 o M3+M4

Magnum Fält M5 och M6

Magnum Fält M7 och M8

 

Kretsrekord

Kretsmästare Precision

Kretsmästare Fältskjutning

Kretsens förtjänstmedaljer

Svenska Pistolskytteförbundet

 


 

Brev till Älvsborgs Pistolskyttekrets! Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Brev ÄPK
 

 2017-04-24 , UO